Türkiye ile Almanya Arasındaki Bilimsel İlişkiler: Türk-Alman Üniversiteleri

Türkiye ile Almanya Arasındaki Bilimsel İlişkiler: Türk-Alman Üniversiteleri

Fahri Türk , Servet Çınar

Abstract

-

Keywords: Türk-Alman Bilimsel İlişkileri; Türk-Alman Üniversitesi; Türk- Alman Avrupa Üniversitesi; Teknoloji Aktarımı

This article has been read 1571 times

Full Text:

Licence

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. All Rights Reserved.

Powered By SOL INVICTUS