Osmanlı Devleti’nde Yörükler ile Yerleşiklerin Kavgası: Kayıp Köyler Meselesi

Osmanlı Devleti’nde Yörükler ile Yerleşiklerin Kavgası: Kayıp Köyler Meselesi

Alpaslan DEMİR

Abstract

-

Keywords: Göç, Osmanlı, Konar-göçer, İskan, Demografi.

This article has been read 1425 times

Full Text:

Licence

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2020 Gazi Akademik Bakış. All Rights Reserved.

Powered By SOL INVICTUS