Mütareke Döneminde II. Ordu (Yıldırım) Kıtaat-ı Müfettişliği

Mütareke Döneminde II. Ordu (Yıldırım) Kıtaat-ı Müfettişliği

Mustafa BOSTANCI

Abstract

-

Keywords: Osmanlı Ordu Teşkilatı, II. Ordu Müfettişliği, Cemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa, Mondros Mütarekesi, Milli Mücadele.

This article has been read 2199 times

Full Text:

Licence

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. All Rights Reserved.

Powered By SOL INVICTUS