Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 9 (2011) Klasik Dönemde Osmanlılarda Devlet Yönetim Anlayışına Dair Bazı Düşünceler Özet  PDF
Abdüllatif Armağan
 
Cilt 4, Sayı 8 (2011) Osmanlı Sefer Organizasyonunda Pratik Çözümler: 1634-1635 (H.1044) Tarihlerinde Karahisar-ı Şarki’de “Mükellefiyet Şeklinde Yürütülen İştira” ile Zahire Temini Özet  PDF
Süleyman Polat
 
Cilt 8, Sayı 15 (2014) Osmanlı Askerî-Malî Tarih Kaynaklarından Sefer Ruznamçe Defterleri ve Bütçelerinin Kaynak Değeri Üzerine İncelemeler (XVI. Yüzyıl Sonu ve XVII. Yüzyıl İlk Yarısı) Özet  PDF
Süleyman Polat
 
Cilt 6, Sayı 11 (2012) Kurumsal Değişim Üzerine Bir Çalışma: Osmanlı Sosyal Yapısı ve Kamu Hizmetlerinin Karşılanması Özet
Seda Ünsar
 
Cilt 9, Sayı 18 (2016): ORTADOĞU ÖZEL SAYISI Osmanlı Devletinin “İslam Birliği” Siyaseti: Ortadoğu’nun Osmanlılaşması Özet  PDF
Mustafa ALKAN
 
Cilt 8, Sayı 15 (2014) Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Jeopolitiğinin Rolü Özet  PDF
Burak Çınar
 
Cilt 9, Sayı 18 (2016): ORTADOĞU ÖZEL SAYISI Osmanlı Mîrî Rejiminin Suriye ve Irak’ta Uygulanmasının Sonuçları Özet  PDF
Mustafa ÖZTÜRK
 
Cilt 10, Sayı 20 (2017): Gazi Akademik Bakış Dergisi 20.Sayısı Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı Cezayir-i Garp Özet  PDF
H.Mustafa ERAVCI
 
Cilt 5, Sayı 9 (2011) Diyarbakır’da Mülk Satışları ve Şehir Dokusuna Etkileri (1732-1733) Özet  PDF
Serkan Sarı
 
Cilt 9, Sayı 17 (2015) Osmanlı Hapishaneleri Üzerine Bir Değerlendirme: Karesi Hapishanesi Örneği Özet  PDF
Özgür Yıldız
 
Cilt 3, Sayı 6 (2010) Osmanlı Ermenilerinin 1915’teki Tehciri: Bir Değerlendirme Özet  PDF
Kemal Çiçek
 
Cilt 7, Sayı 14 (2014): I. DÜNYA SAVAŞI ÖZEL SAYISI I. Dünya Savaşı’nda Sırbistan’ın Müslümanlara Karşı Tutumu Özet  PDF
Ayşe Özkan
 
Cilt 10, Sayı 20 (2017): Gazi Akademik Bakış Dergisi 20.Sayısı Rusya’nın Osmanlı Unsurları Üzerindeki Çalışmaları ve 1914 Bitlis Ayaklanması Özet  PDF
Nejla GÜNAY
 
Cilt 9, Sayı 17 (2015) Londra’da Bir Memlûk Beyi: Muhammed Bey Elfî (Ekim-Aralık 1803) Özet  PDF
Selda Güner
 
Cilt 3, Sayı 5 (2009) Yeniçeriler ve İktidar Bağlamında Osmanlı Sisteminin Dönüşümü Özet  PDF
Ahmet Elibol
 
Cilt 7, Sayı 13 (2013) Amasya İpekçiliği Üzerine ( 1750-1900) Özet  PDF
Hüsnü Yücekaya
 
Cilt 10, Sayı 19 (2016): Gazi Akademik Bakış Dergisi 19.Sayısı Osmanlı - Rus İlişkilerinde Makedonya Sorunu (1885-1908) Özet  PDF
Sevilya ASLANOVA SAYLAK
 
Cilt 5, Sayı 9 (2011) Kanlıca Konferansı Sonrasında Müslümanların Sırbistan’dan Çıkarılmaları ve Osmanlı Devleti’nin Sırbistan’dan Çekilişi (1862-1867) Özet  PDF
Ayşe Özkan
 
Cilt 9, Sayı 17 (2015) Almanya Maliye Bakanı Dr. Theodor Karl Helfferich’in Birinci Dünya Savaşı’nın Sebeplerine Dair Değerlendirmeleri Özet  PDF
Mustafa Çolak, İsmet Türkmen
 
Cilt 2, Sayı 4 (2009) Kayseri Şer’iyye Sicillerindeki Örneklere Göre Osmanlı Dokuma İmalatçılığında Ön Sanayileşm Özet  PDF
Hüsnü Yücekaya
 
Cilt 11, Sayı 22 (2018): Gazi Akademik Bakış Dergisi 22.Sayısı XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Vergi Muâfiyeti: Derbendçilik Özet  PDF
Almıla GÖKÇE ÖZCAN
 
Cilt 6, Sayı 12 (2013) Osmanlı Devleti’nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi Özet  PDF
İbrahim Serbestoğlu, Turan Açık
 
Cilt 10, Sayı 19 (2016): Gazi Akademik Bakış Dergisi 19.Sayısı Edirne’deki Fransız Konsolosu Marcel Cuinet’in Balkan Savaşı Günlüğü Özet  PDF
Togay Seçkin BİRBUDAK
 
Cilt 8, Sayı 16 (2015): ERMENİ MESELESİ ÖZEL SAYISI Tahrir Kayıtlarına Göre 16. Yüzyılda Malatya’da Ermeni Nüfusu Özet  PDF
İlhan Türkmen
 
Cilt 2, Sayı 4 (2009) Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü Özet  PDF
Yahya Kemal Taştan
 
Toplam 58 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar