Kanûnî’nin Para Vakfı Yasağını Kaldıran 1548 Tarihli “Hükm-i Şerîf”inin Yeni Bir Nüshası

Kanûnî’nin Para Vakfı Yasağını Kaldıran 1548 Tarihli “Hükm-i Şerîf”inin Yeni Bir Nüshası

Mehmet Gel

Özet

XVI. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı sistemi içerisinde o zamana kadar meşru görülen para vakfı uygulaması, Kanûnî Sultan Süleyman tarafından devrin Rumeli Kazaskeri Çivizâde’nin talebi doğrultusunda yasaklandı. Fakat Kanûnî, üst düzey ulema ve toplum nezdinde ciddî bir rahatsızlığa yol açan bu kararından kısa bir süre sonra vazgeçti ve 1548 yılında para vakfetmenin eskisi gibi serbest olduğunu bildiren yeni bir emir yayımladı. İşte bu çalışmada, Kanûnî’nin para vakfı yasağını kaldıran söz konusu emrinin tespit edilen yeni bir nüshası ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Para Vakfı Yasağı; Kanûnî; Hükm-i Şerîf; 1548.

Bu makale 1471 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS