Sunuş

Kadri Yamaç

Özet

Üniversitelerin öncelikli misyonlarından biri eğitim-öğretim hizmeti vermektir. Bunun yanında bir diğer önemli misyonları da bilim üreterek insanlığın hizmetine sunmaktır. Üniversiter ortamlarda üretilen bilimsel bilgiyle insanlığın gidişine yön verilirken, bir yandan da olaylara ve sorunlara akademik bir bakış açısıyla yaklaşılarak getirilen çözümlerle topluma öncülük edilir. Bilimsel bilginin üretim ve paylaşım ortamları, akademik tartışma platformları olarak üniversiteler çoğu zaman toplumdaki diğer kurum ve örgütler arasında çok özel ve çok daha önemli bir yere sahip olabilmektedirler. Nitekim diğer kurum, örgüt ve kuruluşlar için kalifiye eleman yetiştiren kurumlar da yine üniversiteler olup ürettikleri bilimsel bilgiyle ve ortaya koydukları akademik bakışla da sistemin diğer birimlerinin işleyişine destek verirler.

Üniversitelerin bilimsel niteliğinin ve akademik tavrının en somut göstergeleri ise yayımlardır. Bilimsel çalışmaların ve akademik etkinliklerin dergi ve kitap biçiminde yayıma dönüşmesi bir yandan bilimsel bilginin dağıtımını ve paylaşımını kolaylaştırır, diğer yandan da üniversiter ortamın akademik bir platforma dönüşmesine katkı sağlar. Bir üniversitenin gerçek anlamda üniversiter bir kimlik kazanabilmesi de bunlarla ilişkilidir.

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi de bu yönde derin bir duyarlılık göstermekte ve önemli çalışmalar ortaya koymaktadır. Kendi çalışma alanı kapsamında ayrıntılı araştırmalar yapmayı, toplantılar düzenlemeyi, tartışma ortamları yaratmayı sürdürmekte olan merkez süreklilik içerisinde gerçekleştirdiği bu çalışmalarla oldukça etkin ve dikkat çekici bir akademik platform haline gelmiş bulunuyor. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi etkin biçimde sürdürmekte olduğu bütün bu çalışmalara şimdi bir yenisini daha ekledi. Merkez bünyesinde yayın yaşamına kazandırılan Gazi Akademik Bakış adlı ulusal hakemli dergi bundan böyle yılda iki kez okurlarıyla buluşacak. Siyasal ve toplumsal tarih çalışmaları üzerinde yoğunlaşacak olan derginin kendi alanında gerek akademik çevreler, gerekse diğer ilgili kurum ve kuruluşlar arasında önemli bir bağlantı noktası olacağı, tartışma platformu oluşturacağı kanısındayım. Böyle bir derginin üniversitemize bağlı bir merkez bünyesinde çıkması ise bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Derginin yayın yaşamına kazandırılmasında öncü rolü üstlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın’a burada öncelikle teşekkür etmek isterim. Ayrıca dergiye bilimsel çalışmalarıyla ve hakem desteğiyle katkı verecek bilim insanlarına da şimdiden teşekkür etmeyi borç bilirim.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1105 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS