Özet

Editörden
Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları,
“Bilim, bilineni bilip, bilinmeyenleri tespit edip, bilinmeyenlerden birini bilinir hale getirmektir”. Bu itibarla Bilimsel bilgiyi yayma hedefini taşıyan dergimiz 23. sayısına ulaşmıştır. Bu sayıda ilgiyle okuyacağınızı umduğumuz 12 makale bulunmaktadır. Bu makalelerin 5’i siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, 5’i tarih, 2’si Eğitim ve Bilim tarihi alanlarındadır. Bu 12 makaleden 4’ü Osmanlı devrine aittir. Bunların dışında kalan 8 makalenin Osmanlı sonrasındaki Türkiye ile ilişkili diplomasi, siyasi ilişki, göç, üniversite ve Türkiye’de eğitim siyaseti alanlarındadır. Bir makale Osmanlı dönemine ait idarî yapılanmanın ulusal ve uluslararası ilişkiler için en temel kaynak olan sınır-nâmelerin tarihi değeri üzerinedir. Diğer dört makalenin üçü Osmanlı devrinde, biri Türkiye Cumhuriyeti devrinde olmak üzere Kıbrıs üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu makaleleri daha ayrıntılı vurgulamak gerekirse şöyle ifade edilebilir;
Uluslararası alandaki makaleleri arasında Doç. Dr. Muharrem Ekşi ve Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, 2003-2016 yılları arasındaki Adalet ve Kalkınma Partisi hükumetleri döneminde uygulamaya konulan Türkiye’nin “kamu
diplomasisi ve yumuşak güç politikaları” tahlil edilmiştir; Bu makalenin konusunun paralelinde, Türk Hükûmetlerinin politikalarının paralelinde ve aynı dönemi kapsar bir biçimde TÜSİAD ve MÜSİAD’ın üstlendiği “Kamu diplomasisini” Dr. Derya Büyüktanır işlemiştir. Dr. Segâh Tekin ise bu konuların bir başka uygulaması olan 2006’dan itibaren Türkiye-Brezilya ilişkilerinin özel bir ilerleme dönemini yazmıştır. Bu dönemde Türkiye ile Brezilya arasındaki diplomatik, ekonomik, toplumsal ve kültürel ilişkilerin gelişimi ve iki ülkenin bölgesel açılımlarını yükselen güçler olarak uluslararası sistemde rol oynama istekleri; iki ülkeyi Tahran Deklarasyonu ve Medeniyetler İttifakı gibi küresel çaptaki girişimlerde birlikte hareket etmeye ve genel olarak dünya barışını desteklemeye yönelik bir iş birliğini yazarak diğer iki çalışmaların bir üçüncü yönünü, iki ülke ilişkileri bağlamları ve hedefleri itibariyle ele almıştır. ABD’nin öncülüğünde sürdürülen “Medeniyetlerarası ittifak” Büyük Ortadoğu Projesi, 2000’li yıllardan itibaren, Afganistan ve Irak’ın aksine Suriye’de, -Sykes- Picot
Antlaşması’nın 100. yıl dönümünde- Ortadoğu’nun yeniden bölüşülmesi ve yeni kriz alanları yaratılmasının sonucu, Irak ve Suriye merkezli bölgesel bir iç savaşa yol açmış, bunun sonucu olarak da, öncelikle Suriye’den Türkiye’ye milyonlarca mülteci akın etmiştir. Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki “Konteyner Kampları” Dr. Derya Bakbak tarafında araştırma konusu yapılmıştır. Bu dört makaleden sonra, 27 Mayıs 1960 askerî darbesi içinde bir darbeyle tasfiye edilen “14’ler” diye tarihe geçen ve yurt dışına diplomat olarak gönderilen “14’lerin Yurtdışı Faaliyetleri” Dr. Ferit Salim Sanlı tarafından önemli bir uluslararası ilişkiler tarihi çalışması yapılmıştır.
Tarih alanı makaleleri arasında Prof. Dr. Mustafa Alkan, Türk Arşivlerinde yer alan hudûd-nâmelerin (sınır-nâmelerin), Türkiye’nin; ev, mahalle, nahiye, kaza, sancak, eyâlet ve ülke sınırları kullanılarak, Osmanlı Tarihî Coğrafyasının ve tapu senetleri ile buluşturularak yeniden yazılabileceği ortaya koymuştur. Daha önce “Padişahım Çok Yaşa!” adıyla bir kitap yazılmıştı. Dr. Said Olgun ise, aynı isimle Sultan II. Abdülhamid için doğum günü kutlamalarını incelemiştir. Doktora çalışmalarını sürdüren Dr. Mesut Karakulak ile Halim Kılıç, Kıbrıs adasının kıyı sahillerinde yer alan Buharlı gemiler ile onların yollarını işaret eden Kıbrıs Deniz fenerlerini incelemişlerdir. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ise Osmanlı Tarihi çalışmaları içinde pek çalışılmayan Kasap esanafı ve onların faaliyetlerini Kıbrıs Şer’iyye Sicilleri kullanılarak ele almıştır. Dr. Demet Beton
Kalmaz ve Dr. Nuru Giritli ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel kaynaklarını kullanarak, KKTC ekonomisindeki büyüme ile sektörel büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyerek, elde edilen bulgularla adanın istikrarlı ekonomik büyümesi için önerileri ortaya koymuşlardır. Son iki makalede ise Türkiye’nin üniversite ve Atatürk döneminde eğitim politikalarını incelemişlerdir. Son yıllarda Türkiye’nin eğitim ve bilim siyaseti, bu iki makalede otopsi edilmiştir.
Dr. Fahri Atasoy, Türkiye’de üniversiteleri önce bir sosyal kurum olarak tasvir ettikten sonra, Türkiye’nin bilim zihniyetini sosyolojik olarak incelemiştir.
Prof. Dr. Hikmet Öksüz ile Dr. Ülkü Köksal, Atatürk devrinde uygulanan Türk Eğitim sistemindeki modernleşme çabalarının paralelinde, Türk eğitimindeki modernleşme çabalarını ortaya koyup, Amerikan belgeleri ışığında, Türkiye’nin eğitim politikası incelenmiştir. Bu itibarla, Gazi Akademik Bakış Dergisi, 2007 yılının ilk sayısında “Dergimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten ve gelecekle ilgili planlar yapan sorumlu mevkide olanlara da tarihten günümüze ve geleceğe bilimsel yaklaşımlarla ufuk açıcı nitelikte olmayı hedeflemektedir; Gazi Akademik Bakış Dergisi Türkiye ve bölge ülkeleri ile bölge ile ilgilenen büyük güçlerin plan, proje ve hedefleri konusunda sıkıntı çekilen akademik literatür açığını kısmen de olsa kapatmayı, katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu konuda yerli yabancı akademisyenlerin katkılarını beklemekteyiz” diyerek yayın hayatına başlamıştı. Dergimiz 23. sayı ile de hem ilk sayıda hedeflediği ilkeler doğrultusunda dopdolu bir sayı hazırlamış, hem de aynı temel ilke, heyecan ve bilimsel iddialarla ikinci 12. yıla girmiştir. 20. sayımızda belirttiğimiz gibi “Bugün dergimiz tüm dünyada ve ülkemizde ilgili bilim çevrelerinde olduğu gibi devletimizin en üst kademeleri tarafından da ilgiyle takip edilmekte ve bilimsel manada yararlanılmaktadır.
Dergimiz yayım hayatına girmesinden çok kısa bir zaman sonra, ESCI, EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TÜBİTAK-ULAKBİM, IMB, ASOS, PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, SERIALS SOLUTIONS ve TÜBİTAK DERGİ PARK gibi dünyanın en önemli indeksleri tarafından taranmaya başlanmış, 2015 yılından itibaren tüm dünyada en üst seviyede bilimsel yayınların tarandığı Thomson Reuters tarafından taranmaya başlamış ve dergide yayımlanan makaleler WEB OF SCIENCE’da görünür hale gelmiştir”. 23. sayıyı çıkarırken yeniden dergimizin bu seviyeye gelmesinde başta siz değerli Gazi Akademik Bakış Dergisi okuyucularına, dergimize bin bir emekle hazırladıkları makaleleri gönderen yazarlarımıza, editörler heyetine, sorumlu yazı işleri müdürüne, yazı kuruluna, haberleşmeye, yayın kuruluna, danışma kuruluna, yurt dışı temsilcilikleri ve gönderdiğimiz makaleleri titizlikle inceleyen hakem heyetindeki çok değerli bilim insanlarına en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunar nümüzdeki sayılarda daha da iyi noktalarda sizlerin
karşısında olmayı ümit ediyoruz.
Saygılarımızla
Editörler Heyeti

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1298 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS