Bir Buharlı Güzergâhını Aydınlatmak: Kıbrıs’ta Buharlılar ve Kıbrıs Deniz Fenerleri (1850-1878)

Bir Buharlı Güzergâhını Aydınlatmak: Kıbrıs’ta Buharlılar ve Kıbrıs Deniz Fenerleri (1850-1878)

Mesut KARAKULAK , Halim KILIÇ

Özet

Osmanlı fethinden sonra ticari değeri yüksek bir idari ünite olarak değerlendirilmeyen Kıbrıs, Tanzimat reformları sonrası yönetim ve ekonomik yapı bakımından değişime uğramıştır. Bu çalışmada ekonomik dönüşüm, XIX. yüzyılın ilk yarısında geliştirilen ve bütün dünyaya yayılan ticaretten ekonomiye, savaşlardan gündelik hayata kadar hayatın bütün yönlerini etkileyen ve kısmen Osmanlı Devleti’nin teknolojik adaptasyonda geciktiği çağın en önemli araçlarından biri olan, buharlıların güzergâhına Kıbrıs’ın dâhil olma süreci üzerinden değerlendirilecektir. Buharlı ağlarının ayrılmaz parçası olan modern deniz feneri sisteminin adada inşası ve Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine verilmesi sonrasında Doğu Akdeniz’in kontrolünde önem kazanan bu fenerlerin idaresinin devri konusunda yaşanan tartışmalar Kıbrıs’ın güvenlik stratejilerindeki yeri üzerinden ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Buharlılar, Osmanlı Deniz Fenerleri, İngiltere

Bu makale 1220 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS