Asur Belgelerinde Kimmerler

Koray TOPTAŞ

Özet

Konar-göçer bir topluluk olan Kimmerler, İskitler tarafından yurtlarından edilince güneye ve batıya doğru göç hareketine başlamışlardır. Güney yönünde göç eden Kimmerler Urartu ve Asur sınırlarına dayanarak, bu iki devlet için tehdit oluşturmaya başlamışlardır. Özellikle Urartu kralları, Kimmerler karşısında oldukça zor bir duruma düşmüşlerdir. Ancak bu savaşçılar çok geçmeden yönlerini Asur ülkesine çevirmişler ve Asur sınırlarına saldırmaya başlamışlardır. Böylece, Onların bu faaliyetleri Asur’un dikkatini çekmiş ve Asur belgeleri onlar hakkında bilgi vermeye başlamıştır. Asur kaynakları Kimmerlerin yayıldıkları coğrafi alanın belirlenmesi ve onların tarihlerinin ortaya konulması açısından oldukça değerlidir. Asur’un belgelerinde Kimmerler’den korkulacak bir düşman olarak söz edilmesi, onların Yakındoğu’da elde ettiği gücü kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kimmerler, Asurlular, Asur Belgeleri, Düşman, Savaş

Bu makale 402 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS