Bir Fransız Buharlı Deniz Nakliyat Kumpanyası Etrafında Osmanlı-Fransız-Ermeni İlişkileri

Bir Fransız Buharlı Deniz Nakliyat Kumpanyası Etrafında Osmanlı-Fransız-Ermeni İlişkileri

Süleyman Uygun

Özet

Sanayi İnkılâbı sonrası Avrupa devletlerinin yayılmacı politikalarının en önemli deniz araçları buharlı nakliyat şirketleriydi. Fransa’nın da diğer Avrupalı devletler gibi ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda izlemiş olduğu politikanın, buharlı deniz nakliyat şirketleri üzerinde ciddi yansımaları oldu. Osmanlı Devleti, Fransa ve bir Fransız şirketi olan Mesajeri Maritim Kumpanyası için nüfuz oluşturulması bakımından, hayati öneme sahip bir coğrafyada bulunmaktaydı. Bu nedenle bu amaca hizmet edebilecek her türlü araçlardan istifade edildi. Bu çalışmada Fransa’nın nüfuz elde edebilmek amacıyla Osmanlı Ermenilerine yönelik izlediği politikanın Mesajeri Maritim Kumpanyası (1851-1914) üzerindeki etkileri ve Ermeni olaylarında şirketin doğrudan ve dolaylı olarak oynamış olduğu rol irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mesajeri Maritim Kumpanyası; Ermeniler; Osmanlı Devleti; Fransa

Bu makale 1859 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS