Ermenistan’da Milliyetçilik ve Demokratikleşme Süreci: Dağlık Karabağ Meselesinin Etkisi

Ermenistan’da Milliyetçilik ve Demokratikleşme Süreci: Dağlık Karabağ Meselesinin Etkisi

Ahmet Doğru

Özet

SSCB’nin yıkılmasından sonra yeni kurulan devletlerin demokratikleşme süreçleri büyük dikkat çekti. Yıllardır komünist rejim altında idare edilmenin sonrasında bu devletler kendi ulusal hassasiyetlerini devlet inşa süreçlerine adapte etmeyi denediler. Milliyetçi eğilimler demokratik kurumların ortaya çıkmasını hem desteklemiş hem de engellemiştir. Bir devletin demokratik değerlerin mutlak önşartlarını kristalize etmeyi başaramadığı durumda, radikalleşen milliyetçi eğilimler, toplumsal farklılıkların ve diyalog ortamının aşınması sonucunda demokrasi olgulaşmamıştır. Bu çalışmanın amacı Dağlık-Karabağ çatışmasının Ermenistanın demokratikleşme sürecindeki rolünü anlamaktır. Milliyetçi hareketlerin radikalleşmesi ve milliyetçi değerlerin çatışmacı tarzı demokratikleşme sürecini engelleyerek otoriter rejimleri güçlendirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik; Demokratikleşme; Dağlık-Karabağ; Devlet İnşası; Ermenistan

Bu makale 1529 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS