Tahrir Kayıtlarına Göre 16. Yüzyılda Malatya’da Ermeni Nüfusu

Tahrir Kayıtlarına Göre 16. Yüzyılda Malatya’da Ermeni Nüfusu

İlhan Türkmen

Özet

Malatya Anadolu’ya akınlar yapan Türk orduları için stratejik bir konumdadır. Malatya doğu ticaret yollarını kontrol edebilen bir konumda yer almaktadır. Ayrıca Bizans’ın doğudan güneye inen savunma hattının önemli şehridir. Malazgirt savaşından sonra Ermeniler Phileratos komutasında Malatya’ya yerleşmeye başladılar. Fakat hiçbir zaman bu bölgede hâkim devlet olamamışladır. Malatya ve civarı Yavuz Sultan Selim döneminde tamamen Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. Malatya Osmanlı’ya bağlandıktan sonra sancak olarak teşkilatlandırılmıştır. Malatya’nın Osmanlı Devleti’ne bağlanmasından sonra da bölgede Ermenilerin hem şehir merkezinde hem de köylerde oturdukları tahrir kayıtlarından tespit edilmiştir. Arşiv kayıtlarının incelenmesi neticesinde Malatya’da kırsal bölgelerde Ermenilerin dağınık bir şekilde Malatya sancağına bağlı nahiyelerin köylerinde oturdukları tespit edilmiştir. Şehirde ise dört mahallede ikamet eden Ermenilerin Müslüman nüfus karşısında azınlık olarak kaldığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Malatya; Ermeni; Osmanlı; Nüfus, 16. Yüzyıl

Bu makale 2033 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS