Cumhuriyet Döneminde Azınlık ve Türkleştirme Politikaları Bağlamında 1934 Trakya Yahudilerinin Göç Olayına İlişkin İddialar ve Cevaplar

Cumhuriyet Döneminde Azınlık ve Türkleştirme Politikaları Bağlamında 1934 Trakya Yahudilerinin Göç Olayına İlişkin İddialar ve Cevaplar

Özgür MERT

Özet

Trakya Yahudileri 1934 Haziran ayının sonundan itibaren ilk olarak Çanakkale’den başlayıp sonra­sında Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’ de Trakya Bölgesi’nde yaşayan Türk halkı ile yaşadıkları sorun­lar sonucunda kitleler halinde ilk olarak İstanbul’a daha sonra Filistin’e göç etmişlerdir. Cumhuriyet dönemi azınlık politikalarını hedef alan bazı yayınlarda tarihi olaylar ve belgeler tek taraflı olarak yorumlanarak Trakya bölgesinde yaşayan Yahudilerin bu tarihte dönemin Türk hükümeti tarafından el altından desteklenen kasıtlı saldırılar sonucunda zorunlu olarak göçe tabi tutulduğu iddia edilmiştir. Çalışmada Trakya Yahudilerinin 1934 yılında Trakya’dan İstanbul’a ve daha sonrasında Filistin’e göçlerinin nedenleri, sonuçları bu konu ile ortaya atılan iddialar eleştiriyel bir bakış açısıyla ele alın­mıştır. Çalışmada, Türk basınında Trakya Yahudilerinin göç hareketi ile ilgili yer alan haberlerden, hükümetin yayınlanmış olan resmi raporlardan ve Trakya Olayları ile ilgili ortaya atılan iddialardan yola çıkılarak tahlillerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trakya Yahudileri, Trakya Olayları, Türkleştirme politikası, Cumhu¬riyet Dönemi, Trakya bölgesi

Bu makale 3069 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS