Editörden

Hale Şıvgın

Özet

Değerli Gazi Akademik Bakış Dergisi Okuyucuları, dergimizin 2014 Kış sayısını sunarken mutluyuz gururluyuz.
Dergimizin 15. Sayısında 13 makale yer almaktadır. Bu makalelerin 10’u tarih, 2’si uluslararası ilişkiler, 1’i de edebiyat alanındadır. Tarih alanındaki makalelerin 7’si 100. Yılında çeşitli etkinliklerle, sempozyumlarla, panellerle vs. anlamaya ve yeniden değerlendirmeye çalıştığımız 1. Dünya Savaşı ile ilgilidir. 1. Dünya Savaşı malum olduğu üzere içinde yaşadığımız coğrafyayı da çok derinden etkilemiş askeri, siyasi, sosyal alanda günümüze kadar gelen yansımaları olmuştur. Günümüz olaylarını değerlendirirken 100 yıl önce yaşananları bilmeden sorunların çözülmesi imkansızdır. Bugünkü problemlerin birçoğunun kaynağını 100 yıl önce yaşanan olaylarda bulmak mümkündür. Bu bakımdan bir önceki sayımızı 1. Dünya Savaşı Özel Sayısı olarak yayımlamış bulunuyoruz. 15. Sayımız ise yukarıda ifade ettiğimiz gibi ağırlıklı olarak 1. Dünya Savaşı ile ilgili konulara ayrılmıştır. İlk 7 makale doğrudan ya da dolaylı olarak 1. Dünya Savaşı ile ilgilidir. Bunun dışında “Fatin Rüştü Zorlu’nun Siyasi Mücadelesi” isimli makale (Mayıs 1954-Mayıs 1960) Fatin Rüştü Zorlu’nun siyasete girişi, Dışişleri Bakanı olarak yaptığı işler; Yassıada’da yargılanmasını, arşiv belgeleri, dönemin yerli yabancı basını ve diğer kaynaklar ışığında değerlendiren bir makaledir. “Osmanlı Askeri-Mali Tarih Kaynaklarından Sefer Ruznamçe Defterleri ve Bütçelerinin Kaynak Değeri Üzerine İncelemeler (16. Yüzyılın Sonu ve 18. Yüzyılın İlk Yarısı)” isimli makalede ise Osmanlı Devletinin Sefer organizasyonları sefer Ruznamçeleri ve İcmalleri (sefer bütçeleri) incelenerek bu konunun Osmanlı askeri ve mali tarihi açısından önemi vurgulanmıştır. “Türk Kültür Çevresinde Kültür Adlandırmaları” isimli makale ise Bozkır coğrafyasında ortaya çıkan Bozkır Türk Kültürünün oluşumu ve gelişimini incelemektedir. “Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların Tahlili” isimli makalede de sayımla ilgili muhafaza edilen defterler incelenmekte günümüzde söz konusu defterleri barındıran kurumlar defterlerin sayısını ve niteliklerini açıklamakta ayrıca sayımla ilgili farklı türden kayıtlar derli toplu bir şekilde ortaya konulmaktadır. Dergimizin 15. Sayısındaki uluslararası ilişkiler kapsamındaki iki makaleden birisi “Kıbrısta Kurulmak İstenen Yeni Sistemde Geçici Dönem İle İlgili Düzenlemeler ve Özellikleri” isimli makaledir. Bu makalede Kıbrısta kurulmak istenen yeni sistemde “Geçici Dönem” ile ilgili düzenlemeler ve özellikler ele alınmıştır. Uluslararası ilişkiler alanındaki ikinci makale ise “I. Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkilerde İdealizmin Yükselişi”dir. Bu makalede I. Dünya savaşı sırasında ve sonrasında idealizmin yükselişi anlatılmaktadır.

15. Sayımızın tek edebiyat konulu makalesi ise “Günümüz Özbek Hikayelerinden İkisinden Hareketle Özbek Hikaye Kahramanlarında Yeni İnsan’ın İzleri” isimli makaledir. Bu makalede günümüz Özbek edebiyatında hikaye türünün gelişimi hakkında bilgi verilmektedir.
16. Sayımızın konusunu “Ermeni Meselesi” olarak belirlemiş bulunuyoruz. 2015 yılının, 1915 olaylarının 100. yılı olması münasebetiyle bu konunun incelenmesi önem arz etmektedir. Bu konunun tarihi, sosyolojik, kültürel, uluslararası ilişkiler vs. boyutları ile değerlendiren makalelerinizi beklemekteyiz.
Dergimize gönderilen yazıların gerek nitelik gerekse nicelik açısından yükseliş tirendi göstermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Dergimiz kendi sahasında bilim dünyasına hizmet etmeyi katkı sunmayı en önemli hedefi haline getirmiş bulunmaktadır. Tarandığımız yerli ve uluslararası indeksler her sayıda artış göstermektedir. Şu anda dergimiz EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TUBITAK-ULAKBIM, IMB, ASOS; PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY ve SERIALS SOLUTIONS ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmaya devam etmektedir.
15 sayımızın hazırlanmasında en başta makale gönderen değerli bilim insanlarımıza, hakem heyetine, yazı kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 16. Yaz sayımızda yine birbirinden orijinal ve birbirinden değerli makalelerle karşınızda olmayı umuyor hepinize en derin saygılarımızı sunuyoruz.

Editörler Heyeti

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1134 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS