Birinci Dünya Savaşı Sonrası İngiltere’nin Irak’ta Devlet Kurma Çabaları

Birinci Dünya Savaşı Sonrası İngiltere’nin Irak’ta Devlet Kurma Çabaları

İsmail Şahin , Cemile Şahin , Samet Yüce

Özet

Bu çalışmanın amacı, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz işgaline uğrayan Mezopotamya’da İngiltere’nin yürütmüş olduğu politikaları araştırmaktır. Fakat bu dönemi sağlıklı bir şekilde anlayabilmek için Mezopotamya’nın ya da Irak’ın siyasal, iktisadi ve sosyal geçmişini genel hatlarıyla bilmek uygun olacaktır. Bu nedenle çalışmamızda öncelikle işgal öncesi Irak’ın genel bir görünümünü anlatmaya çalıştık. Irak’ta yaşayan nüfusun geleneksel toplum yapıları, birbirleriyle ve yönetim ile var olan ilişkileri milli kimlik bağlamında sorgulanmıştır. Ardından işgal sonrasında Irak’ta meydana gelen gelişmeler ele alınmıştır. İngiltere’nin Irak’ı yönetmek için kullandığı stratejiler ve bu stratejilere halkın tepkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda, manda yönetimi, 1920 İsyanı, Kahire Konferansı ve Irak Krallığı gibi önemli olgu ve olayların üzerinde durulmuştur. Bu olgu ve olayların sebepleri ve sonuçları tartışılarak günümüzdeki Irak’ın sorunlarını anlamaya yönelik analizler yapılmaya çalışılmıştır. Araştırma, Ortadoğu ve Irak konusunda uzman kişilerin hazırlamış olduğu bilimsel eserleri esas alan zengin bir kaynakçadan istifade edilerek hazırlanmıştır. Sonuç olarak araştırma, Irak’ın kendine özgü siyasal, sosyal ve iktisadi koşullarından dolayı, gerek içeriden gerekse de dışarıdan yönetilme güçlüğünü ortaya koymuş ve ülkede günümüzde meydana gelen istikrarsızlığı ulus devlet inşa sürecinde yapılan hatalarda görmüştür.

Anahtar Kelimeler: Irak; Milli Kimlik; Arap İsyanı; Faysal; İngiltere

Bu makale 3193 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS