II. Dünya Savaşı´nın Türkiye´de Buğday Üretimine Etkisi: Örümcek Ağı Teorisi

II. Dünya Savaşı´nın Türkiye´de Buğday Üretimine Etkisi: Örümcek Ağı Teorisi

Pakize ÇOBAN KARABULUT

Özet

İkinci Dünya Savaşı’nda buğday, en önemli temel tüketim maddelerinden birisiydi. Bu durumu tetikleyen en önemli unsurun, 1940 ve 1941 yıllarında yaşanan doğal afetlerden kaynaklandığı görülmüştür. Türkiye için ise hububat ürünleri en önemli ihracat kaynaklarını oluşturmaktaydı. Bu nedenle, ekmekfiyatlarındaki artışların önlenmesinde buğday üretimi ve tüketimi hakkında birçok kararlar alınmıştır. Bu kararlara rağmen olağanüstü arz-talep dağılımı uzun yıllar sürmüş ve bu durum örümcek ağı teorisi ile gösterilmiştir. Bu teorisayesinde İkinci Dünya Savaşı’nın ve doğal afetlerin buğday üretimini nasıl etkilediği detaylı olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Buğday Üretimi, Örümcekağı Teoremi, Doğal Felaket.

Bu makale 2888 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS