Osmanlı Askerî-Malî Tarih Kaynaklarından Sefer Ruznamçe Defterleri ve Bütçelerinin Kaynak Değeri Üzerine İncelemeler (XVI. Yüzyıl Sonu ve XVII. Yüzyıl İlk Yarısı)

Osmanlı Askerî-Malî Tarih Kaynaklarından Sefer Ruznamçe Defterleri ve Bütçelerinin Kaynak Değeri Üzerine İncelemeler (XVI. Yüzyıl Sonu ve XVII. Yüzyıl İlk Yarısı)

Süleyman Polat

Özet

Osmanlı Devleti’nin savaşlarda başarı kazanmasının en önemli sebeplerinden biri sefer organizasyonlarını başarılı bir şekilde yürütmesiydi. Bir seferin başarılı şekilde yürütülmesi için birden fazla ve bazen birbirinden bağımsız hazırlıkların yapılması gerekmekteydi. Sefer esnasında bu organizasyonu eksiksiz ve muntazam yürütebilmek için elzem olan ihtiyaçlardan biri ise yeterli hazinenin sağlanabilmesiydi. Osmanlı Sefer organizasyonlarında en önemli gereksinimlerden olan sefer hazinesine dair en önemli kaynak sefer ruznamçeleri ve bu kayıtlar kullanılarak oluşturulan icmaller yani sefer bütçeleridir. Bu çerçevede bu makale iki ana konu üzerinde odaklanmıştır. Bunlardan ilki sefer ruznamçeleri (ve bütçelerinin) benzer nitelikteki kaynaklarla kıyaslanarak, fiziki özelliklerinin tanıtılıp açıklanmasıdır. İkinci üzerinde durulacak nokta ise sefer ruznamçelerinin (ve icmal yahut bütçelerinin) bir sefer hazinesine dair içeriğinin tespitidir. Devamında, tespit edilen içeriğin yanında, bu kaynakların Osmanlı askerîmalî tarihi için hangi açılardan önemli olduğunu gösteren izahlar yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ruznamçe; Sefer Ruznamçesi; Sefer Bütçesi; Osmanlı Askerî-Malî Tarihi; Osmanlı Maliyesi

Bu makale 1652 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS