Türk Kültür Çevresinde Kültür Adlandırmaları

Türk Kültür Çevresinde Kültür Adlandırmaları

İlhami Durmuş

Özet

Bozkır Türk kültürü oluşumu ve gelişimi bakımından kendine özgü bir yapı oluşturmuştur. Bu kültür bozkır coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Coğrafya toplumun sosyal, siyasi, iktisadi, askeri ve dini yapısına büyük ölçüde etki etmiştir. Türk kültürü böyle bir etki altında şekillenmiştir. Kültürün temsilcileri büyük ölçüde çoban olarak ortaya çıkmışlardır. Çobanlık hayvan besleyiciliğine temel oluşturmuştur. Çobanlar hayvanları için verimli otlak arayışına yönelmişlerdir. Çobanlık konar-göçerliği zorunlu kılmıştır. Böylece hayat yeni otlaklar bulmak ve yaylakla kışlak arasında gidip gelmek şeklinde sürmüştür. Kültürün önemli unsurlarından olan at kültüre hareketlilik ve hız kazandırmıştır. At toplumun sosyal, siyasi, iktisadi ve askeri hayatında ön plana çıkmıştır. Göçer-ev ya da arabalar Türklerin hayatına büyük katkı sağlamıştır. Bu göçer- evler geceleri ve soğuk günlerde kendilerine barınak olmuştur. Bunlar yaylaktan kışlağa ve otlaktan otlağa gidişleri kolaylaştırmıştır. Kurganlardan ortaya çıkarılan buluntular kültürün bütün özelliklerini ortaya koymuştur. Kurganlardan göçer-ev ve at kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bunlar yazılı kaynaklarda verilen bilgileri desteklemektedirler. Kurgan buluntuları arasında konar-göçerlerin sanat anlayışını yansıtan hayvan mücadele sahneleri ortaya çıkarılmıştır. Bu sanat anlayışı hayvan üslubu olarak adlandırılmıştır. Bozkır, çobanlık, konar-göçerlik, at, göçer-ev ve kurgan kavramları üzerinde durularak Türk kültürünün kapsamı belirlenmeye çalışılmıştır. Türk kültürü için söz konusu kavramların da kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. Türk kültür çevresinde kültür adlandırmaları da bu düşünceye dayandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk; kültür; bozkır; at; göçer-ev

Bu makale 3417 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS