EDİTÖRDEN

Hale Şıvgın

Özet

Değerli Gazi Akademik Bakış okuyucuları, dergimizin yeni sayısında sizlerle tekrar buluşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bir önceki sayımızda da duyurduğumuz üzere, Dergimiz bu sayıdan itibaren tarihsel ve güncel konuları ihtiva eden “Özel Sayılar” ile karşınıza çıkacak. Bu kapsamda, Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yıldönümü vesilesiyle, 2014 Haziran’ında yayınladığımız 14. sayımızı bu savaş üzerine özel bir sayı olarak hazırlamayı uygun gördük.
Makale çağrısını ilan ettiğimiz günden itibaren yazarlarımızın konuya gösterdiği ilgiye müteşekkiriz. Çok sayıda makalenin gönderilmiş olmasının yanı sıra konunun farklı disiplinlerden uzmanlarca çok çeşitli boyutlarıyla ele alınması da bizi ayrıca sevindirdi.
Birinci Dünya Savaşı özel sayımızda tarih alanından yedi makalenin yanında uluslararası ilişkiler alanından dört, edebiyat ve sanat alanından üç makale bulunuyor. Biri Çanakkale Savaşları üzerine diğeri Müttefiklerin İskenderun çıkarması planı üzerine iki makale cepheler hakkındadır. Balkanlar hakkında yazılan iki makale savaş sırasında Sırbistan’ın Müslümanlara yönelik tutumunu ve savaşın Balkanlar üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Ayrıca savaş sırasında Osmanlı’nın Hicaz’da verdiği mücadele, mütareke yılları ve yurtdışındaki şehitlikler hakkında tarih makaleleri de özel sayımızda yer almaktadır. Uluslararası ilişkiler makalelerinden biri savaşın uluslararası sistem üzerindeki etkileri, diğeri uluslararası ilişkiler disiplininin doğuşu üzerinedir. Bunların yanında Wilson ilkelerinin Türk dış politikasındaki etkileri ve savaşın Afrika kıtasındaki etkileri üzerine iki uluslararası ilişkiler makalesi daha bulunmaktadır. Edebiyat makaleleri ise romanlarda Birinci Dünya Savaşı’nı ve bu savaşın Ömer Seyfettin’in öykülerindeki yansımalarını konu edinmektedir. Son olarak, savaş sonrasında Türkiye’deki kültür sanat ortamını ele alan bir makale de bu sayımızda yer almaktadır. Tüm makaleleri büyük bir ilgi ve beğeniyle okuyacağınızı umut ediyoruz.
Hiç kuşkusuz, üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen Birinci Dünya Savaşı 20. yüzyılı şekillendirmekle kalmamış, içinde yaşadığımız 21. yüzyılı da derinden çok boyutlu etkileyen izler bırakmıştır. Bu nedenle konu önemini korumaktadır. Bu büyük savaş hakkında halen aydınlatılmayı bekleyen ve üzerinde yazılması gereken pek çok konu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu özel sayının Birinci Dünya Savaşı’na yönelik akademik ilgiyi canlı tutması ve artırması en büyük amacımızdır. Bu geniş literatüre ufak bir katkı yapabildiysek ne mutlu bize…
Dergimizin yeni sayılarında buluşmak ümidiyle, saygılarımızı sunarız.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1068 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS