Mütareke Yıllarında Osmanlı Topraklarında Göçleri Önlemeye Yönelik Çabalar

Mütareke Yıllarında Osmanlı Topraklarında Göçleri Önlemeye Yönelik Çabalar

Hatice Yıldırım

Özet

Osmanlı Devleti 1683’ten sonra kaybettiği topraklarla birlikte yeni bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. Balkanlar ve Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına doğru Müslüman-Türk ahalinin göçleri başlamıştır. Kaybettiği topraklardan gerçekleşen göç taleplerine karşı devletin tutumu genellikle olumlu yönde olmuştur. Muhacir ve mülteciler ülke topraklarına kabul edilerek çeşitli yerlerde iskân edilmişlerdir. Ancak Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından başlayan işgallerle bu defa muhacir ve mültecilerin sığındığı Anadolu topraklarında iç göçler başlamıştır. Bu şartlarda göç edecek başka bir yer kalmadığı için gerçekleşen göçlere karşı sergilenen tutum da farklı olmuştur. Bu çalışmada mütareke yıllarında hem Osmanlı Hükümeti’nin hem de Milli Mücadele taraftarlarının göçleri önlemeye yönelik çabalarının nedenleri, yapılan teşebbüsler ve sonuçları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Men-i Muhacerat; Göç; Batı Anadolu; Elviye-i Selâse; Mondros Mütarekesi

Bu makale 1518 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS