Arşiv Vesikaları Işığında Yavuz Sultan Selim Dönemi Seferlerinin İaşe Organizasyonuna Dair Yeni Tespitler

Arşiv Vesikaları Işığında Yavuz Sultan Selim Dönemi Seferlerinin İaşe Organizasyonuna Dair Yeni Tespitler

Süleyman POLAT

Özet

Osmanlı tarihine genel olarak bakıldığında savaşlarla gelişen, genişleyen ve yine savaşlarla gerileyen, küçülen bir devlet görüntüsü karşımıza çıkmaktadır. Özellikle siyasal ve politik alanda hızlı bir yük­seliş gösterdiği dönem XVI. yüzyıldır. Nitekim bu yükselişin en önemli nedeni Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren ateşli silahları etkin kullanan bir ordunun varlığıdır. Osmanlı askerî teşkilatıyla ilgili yapılmış olan çalışmalarda Yavuz dönemi ordunun ateş gücünden ve diğer özelliklerinden bahisler bulunmakla birlikte, sefer lojistiği içerisinde ordunun iaşesinin nasıl sağlandığı konularına ya yer ve­rilmemiş ya da siyasi tarih anlatımı içerisinde yüzeysel bilgiler verilerek geçiştirilmiştir. Bu çalışmada, Yavuz Sultan Selim dönemi Osmanlı ordusunun savaşlarda ihtiyaç duyduğu temel iaşe maddelerinin nasıl temin edildiği, olağanüstü vergiler kapsamında incelenecektir. Bu doğrultuda Yavuz dönemi Os­manlı ordusunun Doğu seferlerindeki iaşe organizasyonuna dair birtakım tespitlerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yavuz Sultan Selim, Çaldıran, Mercidâbık, Memluk Devleti, Safevî Devleti

Bu makale 1640 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS