Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Hicaz’da Hâkimiyet Mücadelesi

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Hicaz’da Hâkimiyet Mücadelesi

Mustafa Bostancı

Özet

Birinci Dünya Savaşı sırasında Kızıldeniz ve Arap Yarımadası’nın en önemli olayları Hicaz’da başlamıştır. Bölgenin dini, siyasi ve askeri önemi, hem Osmanlı hem de İngilizlerin sadece bölgesel hesaplar gütmekten ziyade, daha büyük ve daha geniş çaplı sonuçlar elde etmek açısından Mekke Emiri Şerif Hüseyin’i kazanmaya çalışmalarına sebep olmuştur. Birinci Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti, Hicaz’daki kutsal şehirleri korumaya çalışmış, ancak buralara yeterli asker, malzeme ve silah desteği sağlayamamıştır. 1916 yılında İngilizlerin kışkırtmasıyla Haşimi Arapları Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmış, Mekke Emiri Şerif Hüseyin bağımsızlığını ilan ederek Hicaz’ın büyük bölümünü ele geçirmiştir. Hicaz’daki Osmanlı direnişinin sembolü Medine müdafaası olmuştur. Bin bir güçlükle Medine’yi Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar savunan Fahrettin Paşa, Mondros Mütarekesi’nden bir müddet sonra, Ocak 1919’da teslim olmuştur. Bu suretle Osmanlı Devleti, asırlarca idare etmiş olduğu kutsal topraklardan çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı; Osmanlı Devleti; Hicaz; İngilizler; Şerif Hüseyin

Bu makale 4302 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS