Birinci Dünya Savaşı’nın Afrika’ya ve Sömürgeciliğe Etkileri

Birinci Dünya Savaşı’nın Afrika’ya ve Sömürgeciliğe Etkileri

Mehmet Seyfettin Erol , Oktay Bingöl

Özet

Siyasi ve askeri tarih ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde I. Dünya Savaşı’nın Afrika’ya ve Afrika’daki sömürgeciliğe etkileri yeterince çalışılmamış bir konudur. Bu makalede söz konusu eksikliğin bir oranda giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, I. Dünya Savaşı’nın Afrika’daki muharebelerinin icrası ve Afrika’ya etkileri önem arz etmektedir. Ayrıca, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere sömürgeci güçlerin, Avrupa’daki cephelerde yürütülen muharebelerde Afrika’nın insan ve diğer kaynaklarını kullanması, üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu bağlamda, sömürgelerden asker alma uygulamaları, yerli halkın direnişleri, Afrikalıların muharebelerde kullanılması ve zayiat oranları dikkat çekmektedir. Savaşın, sömürgecilik olgusunda ortaya çıkardığı değişimler ile ulusal kurtuluş mücadelelerine katkısının da vurgulanması gerekmektedir. I. Dünya Savaşı’nın Afrika’ya ekonomik, sosyal ve askeri alanda önemli olumsuz etkileri olmuştur. Alman sömürgeleri I. Dünya Savaşı’nın galipleri arasında el değiştirmiş ve sömürgecilik tüm şiddetiyle devam etmiştir. Ancak, savaş Afrika’da ulusal kurtuluş hareketlerinin ilk kıvılcımlarını da yakmıştır.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı; Afrika; Sömürgecilik; Alman Sömürgeleri; Ulusal Kurtuluş Mücadelesi

Bu makale 4057 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS