Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkiler Disiplininin Doğuşu Üzerine Bir Değerlendirme

Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkiler Disiplininin Doğuşu Üzerine Bir Değerlendirme

Emre Ozan

Özet

Birinci Dünya Savaşı, dünya siyasetinin önemli kırılma anlarından biridir. Dolayısıyla savaş sonrası dönemin karakteristik özelliklerinden biri yeni dünya düzeni arayışlarıdır. Uluslararası İlişkilerin özerk bir disiplin olarak ortaya çıkışı ise bu arayışların bir ürünü olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, bu makale Uluslararası İlişkiler disiplininin özerkliğini kazanmasında Birinci Dünya Savaşı’nın etkilerini tartışmaktadır. İlk olarak savaşın uluslararası sistemde yarattığı etki ve savaş sonrasında ortaya çıkan yeni düzen arayışları ele alınacaktır. Ardından Uluslararası İlişkiler disiplininin özerkliği üç soru etrafından açıklanacaktır. Birincisi, Birinci Dünya Savaşı disiplinin kendisine ait ve diğer disiplinlerden göreceli olarak ayırt edilebilir sorularını ve çalışma konularını tanımlamasına nasıl yardımcı olmuştur? İkincisi, savaş sonrası dönem disiplinin kurumlarının ortaya çıkışını nasıl mümkün kılmıştır? Son olarak, disiplin kuramsal tartışmalar yoluyla kendi terminolojisini ve kuramsal sınırlarını nasıl oluşturmuştur?

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı; Uluslararası İlişkiler Disiplini; İdealizm; Yeni Dünya Düzeni

Bu makale 3210 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS