“La Der Des Ders”in Uluslararası Sistemin Yapısına Etkileri

“La Der Des Ders”in Uluslararası Sistemin Yapısına Etkileri

Barış Özdal , Murat Jane

Özet

Daha sonra başına 1. eki gelecek olan Dünya Savaşı, 1918 yılının sonunda “la Der Des Ders” yani “tüm savaşların en sonuncusu / the last of the all wars” biçiminde tanımlanmıştır. Söz konusu dönem daha ayrıntılı bir biçimde irdelendiğinde ise ilk bakışta şairane bir ifade gibi duran bu tanımlamanın amacının, aslında savaşın sonunda oluşturulan uluslararası sistemin yeni yapısı üzerinden, kamuoylarında “sürdürülebilir bir barış” algısı yaratmak olduğu ileri sürülebilir. Bu bağlamda çalışmamızda öncelikle genel hatlarıyla uluslararası sistemin gelişimi aktarılacak ve 1. Dünya Savaşı’na giden süreçte uluslararası sistemin yapısının değişmesinde etkili olan olgular irdelenecektir. Son kısımda ise 1. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan uluslararası sistem analiz edilerek, savaşın hemen sonu itibarıyla bu yapı üzerinden bir ideal (ist) sistem algısı yaratılmaya çalışıldığı savunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: 1. Dünya Savaşı; Uluslararası Sistem; Westphalian Sistem; Viyana Düzeni; Güç Dengesi

Bu makale 1894 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS