Romanda Birinci Dünya Savaşı

Bilge Ercilasun

Özet

Türk edebiyatında tarihî romanda 1990’dan sonra bir artış görülmektedir. 2000’li yıllardan itibaren tarihî roman yazımı daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. Bazı romanlarda Birinci Dünya Savaşı ve devir ele alınmış, birçoklarında da savaşın cereyan ettiği cepheler konu edilmiştir. Bunlar arasında en önemlileri Çanakkale ile Sarıkamış cepheleridir. Çanakkale Savaşı ile ilgili romanların sayılarının 60’ı bulduğu, Sarıkamış Harekâtı ile ilgili romanların sayılarının ise 25 civarında olduğu söylenebilir. Yazıda Birinci Dünya Savaşı üzerine yazılmış romanlardan örnekler verilmiştir. Ayrıca üç roman da ele alınıp incelenmiştir. Bu romanlar şunlardır: 1. 58 Gün, Mustafa Kemal ile Filistin’den Anayurdun Dağlarına, Mustafa Yıldırım, 2. Azap Günlerinde Harput-Yemen-Sarıkamış, Zekeriyya Bican, 3. Paylaşılamayan Topraklar, M. Talât Uzunyaylalı.

Anahtar Kelimeler: Belgesel roman; tarihî roman; Çanakkale; Sarıkamış; Mustafa Kemal; Filistin; Ermeniler

Bu makale 1691 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS