I. Dünya Savaşı ve Sonrası Türkiye’de Kültür Sanat Ortamı ve Türk Resmi

I. Dünya Savaşı ve Sonrası Türkiye’de Kültür Sanat Ortamı ve Türk Resmi

Candaş Keskin

Özet

Anadolu coğrafyası, Batı ve Doğu medeniyeti arasında geçiş güzergâhında yer aldığından, bu kültürlerin etkisindedir. Doğu–batı ikilemindeki toplum, içinde bulunduğu olumsuzluklardan sıyrılabilmek için izlediği Avrupa ülkeleri savaş yıllarında önlerinde düşman olmuştur. Doğum tarihleri 1880’lere rastlayan asker ressamlar kuşağındaki ressamlar, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nı yaşarlar. Bu ortamda sanatçı kişilikleri oluşur. Sanayi-i Nefise’de gördükleri eğitimin ardından gittikleri Paris’te aldıkları sanat eğitimlerine devam ederler. Birinci Dünya Savaşıyla birlikte yurda dönmek zorunda kalan ressamlar, “1914 Kuşağı” adı ile anılır. Kendilerinden önceki kuşağın fotografik bakışına karşı bir tepki olarak izlenimciliği benimserler. I.Dünya Savaşının ardından verilen Millî Mücadele çabaları ve Kurtuluş Savaşı yıllarında parçalanan bir imparatorluğun ve yeni bir rejimin kurulma sancılarının yaşandığı bir ortamda toplumsal sanatın varlığı hissedilemezken, sanat camiasından birçok sanatçı I. Dünya Savaşı ve ardından Kurtuluş Savaşına katılmış, yaralanmış ya da şehit olmuştur. Bu nedenle Türk resminde ilk defa savaş konulu tablolar görülür. I.Dünya Savaşı ve sonrasındaki yıllarda geçen bu belirsizlik sanat felsefesinden ziyade, toplum sorunlarını değerlendiren yaklaşımlarıyla kültür ve sanat politikalarının uygulandığı görülür.

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı; 1914 Kuşağı; Osmanlı Ressamlar Cemiyeti; Galatasaray Sergileri; Şişli Atölyesi

Bu makale 2278 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS