Türk-Arap İlişkilerine Etkisi Bakımından Bağdat Paktı

Türk-Arap İlişkilerine Etkisi Bakımından Bağdat Paktı

Mustafa Bostancı

Özet

Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’ya nüfuz etmesini önlemeye yönelik olarak kurulan Bağdat Paktı’nın temelleri Türkiye ile Irak arasında 24 şubat 1955’te yapılan anlaşmayla atılmış, İran, Pakistan ve İngiltere Pakta sonradan katılmıştır. Batı karşıtı kampı güçlendirirken, Türkiye’yi bölgede yabancılaştıran Bağdat Paktı’nın Arap alemindeki etkileri hiç de müspet olmamış, özellikle Mısır bu Paktı Arap Birliği’ne karşı en ağır darbe sayarak şiddetle karşı çıkmıştır. Arap Birliği’ne üye devletlere ve işbirliği yapmak isteyen Ortadoğu devletlerine açık tutulan bu antlaşmaya Irak’tan başka hiç bir Arap devleti katılmamıştır. General Kasım’ın yaptığı askeri darbeden sonra Irak Hükümeti, 1959’da Bağdat Paktı’ndan resmen ayrıldığını açıklamış, yerine ABD’nin dahil olduğu yeni bir anlaşma yapılarak Paktın merkezi Ankara olmuş, Paktın adı da Merkezî Antlaşma Örgütü (CENTO) olarak değiştirilmiştir. Örgüt, 1979 İran İslam Devriminden sonra tarihi misyonunu tamamlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağdat Paktı; Türk-Arap İlişkileri; Adnan Menderes; Dış Politika; CENTO.

Bu makale 2771 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS