İktidardan Muhalefete M. Fuad Köprülü’nün Siyasi Mücadelesi (1956-1966)

İktidardan Muhalefete M. Fuad Köprülü’nün Siyasi Mücadelesi (1956-1966)

Nasrullah Uzman

Özet

Edebiyatçı, tarihçi ve mütefekkir kimliğiyle ön plana çıkan M. Fuad Köprülü, aynı zamanda bir siyaset adamıdır. İlk kez 1935’te CHP Kars milletvekili seçilen M. Fuad Köprülü, 1945’te Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer almış, 1950-1956 döneminde Dışişleri Bakanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1957’de Demokrat Parti’den istifa etmiş, bir daha milletvekili olamasa da aktif siyasetten kopmamıştır. Önce Hürriyet Partisi’ni sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’ni desteklemiştir. 27 Mayıs 1960’da ordunun yönetime el koymasından sonra 6-7 Eylül Olayları sebebiyle Yassıada’da yargılanmış
ve beraat etmiştir. 1961’de Yeni Demokrat Parti’yi kurmuş, ancak umduğu başarıyı elde edemediği için 1965’te fiilen siyasetten çekilmek durumunda kalmıştır. Bu makalede M. Fuad Köprülü’nün Demokrat Parti’den ayrılması, Demokrat Parti’ye karşı muhalefeti desteklemesi, Yassıada’da yargılanması, Yeni Demokrat Parti’yi kurması ve sonrasındaki siyasi mücadelesi arşiv belgeleri, dönemin gazeteleri ve diğer kaynaklar ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: M. Fuad Köprülü; Adnan Menderes; Demokrat Parti; Yeni Demokrat Parti; Cumhuriyet Halk Partisi

Bu makale 1513 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS