Eski/Geleneksel Dünyada Fikrî ve Kurumsal Benzerliklere Dair Bazı Tespit ve Teşhisler

Eski/Geleneksel Dünyada Fikrî ve Kurumsal Benzerliklere Dair Bazı Tespit ve Teşhisler

Ahmet Güneş

Özet

Eski/Geleneksel Dünya’da pek çok konuda/alanda hem fikri ve hem de kurumsal dikkat çekici benzerlikler bulunmaktadır. Bu çerçevede, adalete dayalı Osmanlı devlet anlayışına benzer fikirleri -çok eskiden de- hem Doğu’da (İran ve Hint’te) ve hem de Batı’da (eski Yunan’da) görmek mümkündür. Öte yandan, Eski/Geleneksel Dünya’da farklı yer ve zamanlarda Osmanlı timar ve lonca sistemine benzer kurumların varlığı da malumdur. Bu durum, bir yanıyla, Eski/Geleneksel Dünya’da (da) benzer şartlar ve ihtiyaçların benzer tepkileri/sonuçları/kurumları ortaya çıkarması ile ilgili olduğu gibi, bir yanıyla da Eski/Geleneksel Dünya’da kültürler/medeniyetler ya da devletler/toplumlar arasında -karşılıklı- etkileşimin olması ile ilgilidir. Bu cümleden de olarak, Eski/Geleneksel Dünya şartları ile o dünyada olan anlayış, kavram, kurum ve saire arasında da, -bugünkü dünya şartları, özellikle, (tarım, ulaşım, iletişim ve saire gibi alanlarda) gelişmiş/gelişen teknoloji ile bu dünyadaki kavram/ideoloji ve kurumlar arasında olduğu gibi- yakın ve sıkı bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Eski/Geleneksel Dünya; ihtiyaç; etkileşim; adalet; benzerlik; teknoloji.

Bu makale 1436 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS