Askeri ve Siyasi Yönleriyle İtalyan Donanması’nın Çanakkale Boğazı Harekâtı (18 Nisan 1912)

Askeri ve Siyasi Yönleriyle İtalyan Donanması’nın Çanakkale Boğazı Harekâtı (18 Nisan 1912)

Nuri Karakaş

Özet

İtalyan sömürgecilik politikasının hedefi içinde Kuzey Afrika’daki son Osmanlı egemenlik bölgesi olan Trablusgarp’ın ele geçirilmesi amacıyla İtalya tarafından başlatılmış olan Trablusgarp Savaşı’nın çatışma alanlarından birisi de Çanakkale Boğazı’dır. İtalyanlar, Trablusgarp’ın ele geçirilmesi doğrultusunda Babıâli’yi barış yapmaya zorlamak için Çanakkale Boğazı’na saldırmıştır. Ancak İtalyan donanması tarafından gerçekleştirilen Çanakkale Boğazı harekâtı başarısız olmuş ve böylece boğaza saldırmak suretiyle çatışma alanını genişleterek Babıâli’yi barış masasına oturtmaya dönük bu girişim İtalya açısından hüsranla sonuçlanmıştır. Bu makale öncelikli olarak, İtalyan donanmasının 18 Nisan 1912’de Çanakkale Boğazı’na yönelik olarak gerçekleştirdiği harekâtın askeri ve siyasi yönünü ele almaktadır. Ayrıca bu harekâtın etkisiyle, ittifaklar sistemi içindeki Avrupalı Büyük Güçlerin, hem kendileri hem de Babıâli arasındaki çıkarlarının diplomasi alanına nasıl yansıtıldığını incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Trablusgarp Savaşı; Çanakkale Boğazı; İtalya; Babıâli; Avrupalı Büyük Güçler.

Bu makale 1596 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS