Son Osmanlı-Avusturya Mücadelesinde Değişen Dengeler ve Ziştovi Antlaşması

Son Osmanlı-Avusturya Mücadelesinde Değişen Dengeler ve Ziştovi Antlaşması

Zülfiye KOÇAK

Özet

Osmanlı diplomasisine Beç ya da Nemçe olarak geçen Avusturya ile olan fiili ilişkiler 1526 Mohaç Meydan Savaşı ile başlamış ve 1791 Ziştovi Antlaşması ile sona ermişti. Bu antlaşma iki ülke arasın­daki çatışmalı ilişkileri önemli oranda sonlandırmış ve daha uzun vadeye yayılan dostluk ilişkilerinin bir anlamda başlangıcını oluşturmuştur.Bu çalışmada 1787-1792 Osmanlı Rus ve Avusturya savaşının nedenleri ile bu savaş so­nucunda Avusturya’yla imzalanan Ziştovi Antlaşması ele alınmıştır. Çalışmanın ana kaynaklarını Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgeler ile Londra Parlamento Arşivi’nde bu antlaşmaya dair tutulan kayıtlar oluşturmaktadır. Her iki arşivde bulunan kayıtlar karşılaştırılarak durumun farklılaşıp farklılaşmadığından hareketle Osmanlı-Avusturya tarihsel ilişkilerinin bir kesiti değerlendi­rilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Avusturya, Ziştovi Antlaşması, Prusya, İttifak.

Bu makale 7401 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS