Hitit-Kaška İlişkilerinde Yanıtı Aranan Bazı Sorular

Hitit-Kaška İlişkilerinde Yanıtı Aranan Bazı Sorular

Serkan Demirel

Özet

Hitit Devleti’nin kuzey sınırlarında yaşayan Kaškalar hakkında yeterince bilgi yoktur. Hititçe çivi yazılı metinlerden elde edilen bilgilere göre bu halklar yerleşik yaşama henüz geçememiş, yağmacı ve barbar kabilelerdir. Ancak bu bilgilerin doğruluğu yeterince incelenmemiştir. Bu çalışma içerisinde, Hitit kaynaklarından alınan bilgiler yine aynı kaynaklardan alınan aksi bilgilerle kıyaslanarak konu ile ilgili bazı tespitler yapılmaya çalışılmıştır. Neticede bu halkın en azından bir kısmının yerleşik yaşam koşullarını benimsemiş, üretim yapan bir cemiyet olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Kaškalar da Anadolu’daki diğer toplumlar kadar dönemin şartları içerisinde uygarlıktan nasiplenmiş bir halk olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kaškalar; Hitit Devleti; Kuzey Anadolu; Çivi yazılı metinler; M.Ö. II. binyıl

Bu makale 1542 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS