Amerikan Kongresi’nde Partilerin Etkisi

Amerikan Kongresi’nde Partilerin Etkisi

Alper Tolga BULUT

Özet

Her ne kadar Amerikan dış politikası ve bu dış politikanın farklı bölgelere etkisi konusunda detaylı akademik çalışmalar yapılmış olsa da, Amerikan iç siyaseti ile ilgili çalışmalar son derece sınırlı kalmış­tır. Amerikan dış politikasında başkanlık makamının daha büyük bir etkisi olması nedeniyle, yapılan çalışmalar da daha çok Başkanlık makamı üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışma Amerikan iç ve dış siyasetinin bir diğer önemli belirleyicisi olan Kongre’ye odaklanmaktadır. Bu bağlamda özellikle Ame­rikan Kongresi çalışmalarında partilerin Kongre üzerindeki etkisini ölçmeye çalışan literatüre katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Hali hazırda literatürde mevcut olan çalışmalar daha çok kayıtlı oyların (roll-call) istatistiki analizi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar bu metot çok popüler olarak kullanılsa da, partilerin etkisinin net bir şekilde ölçülmesini tam olarak sağlayamadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bu bağlamda eldeki çalışma Kongre’deki parti etkisini ölçmek için, Avrupa demokra­silerini çalışan siyaset bilimcilerin yoğun olarak kullandığı alternatif bir yöntem önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kongre, Parti etkisi, Kayıtlı-oy, Uzman anketi, yasama teorileri

Bu makale 2010 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS