Bir Savaşın Ganimetleri: Gürcistan-Rusya Savaşı’nın Yakın Çevre’de Rus Dış ve Güvenlik Politikaları Üzerine Etkisi

Bir Savaşın Ganimetleri: Gürcistan-Rusya Savaşı’nın Yakın Çevre’de Rus Dış ve Güvenlik Politikaları Üzerine Etkisi

Güner Özkan

Özet

Gürcistan’da Ağustos 2008’de yaşanan savaştan önce Rusya’ya karşı bir çok rakibi, Moskova’nın ‘yakın çevre’de etkisini koruma ve güçlendirme çabalarına karşı meydan okudu. Bu anlamda, Rusya için Güney Osetya üzerine Gürcistan’daki savaş, aynı aktörün ‘yakın çevre’de özel çıkarlarının olduğunu güçlü şekilde tekrar belirtme anlamında tam zamanında ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Gürcistan’daki savaş, ‘yakın çevre’de total olarak ‘oyunu’ değiştirecek bir gelişmeden ziyade, önemli jeopolitik sonuçlara yol açabilen bir olay olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla çalışma, Gürcistan’a yönelik reaksiyonuyla Rusya’nın, önceden zaten ‘yakın çevre’de siyasi ve ekonomik olarak ulusal çıkarlarını arttırma çabalarını, şimdi daha fazla araçla ve daha dikkatli biçimde sürdürme amacı taşıdığını ileri sürmektedir. Özellikle ABD ve AB’nin kendisine karşı sert eleştirilerine ve aldıkları bazı önlemlere rağmen, Rusya ‘yakın çevre’yi tekrar kendi etki alanına çekmeyi başarmıştır. Rusya bunu, Gürcistan savaşı öncesi izlediği realist tutumunun temel özelliklerini taşıyan bir çok metodu bugün de kullanarak sürdürmektedir. Rusya’nın savaş öncesi ‘yakın çevre’ konseptini açıkladıktan sonra çalışma, aynı aktörün yine aynı bölge üzerinde jeopolitik iddilarını tekrar gerçekleştirme çabasını en etkin biçimde açıkladığı düşünülen; ABD ve AB’yi kısıtlayan Rusya, güvenlik alanını derinleştirmek için Ortak Güvenlik Antlaşması Teşkilatı, güvenlik alanını genişletmek için Şangay İşbirliği Örgütü ve Rusya’yı tekrar ‘büyük’ yapmak için enerji boru hatları konularını ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rusya; Yakın Çevre; Gürcistan’da Savaş; Dış Politika; Güvenlik

Bu makale 2830 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS