Kıbrıs’ta Gali Plânı’na Göre Toprak Meselesi

Kıbrıs’ta Gali Plânı’na Göre Toprak Meselesi

Soyalp Tamçelik

Özet

Bu araştırmada, Gali Plânı’na göre Kıbrıs’ta toprak müzakereleriyle ilgili esaslar ele alınmıştır. Bundan hareketle araştırmadaki temel amaç, adı geçen müzakerelerin teknik boyutunu, tarafların siyasal tutumlarını, ekonomik özelliklerini ve Kıbrıs’ta kurulmak istenen yeni sisteme göre etkilerinin neler olacağını göstermektir.Esasında Kıbrıs’ta toprak düzenlemeleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar, olayların sebepleri ve buna etki eden faktörleri doğru bir şekilde incelemekle anlaşılabilir. Zira taraflar arasında cereyan eden toprak müzakerelerini, basit bir ‘yayılmacılık’ veya ‘toprak fetişizmi’ olarak değerlendirmek büyük bir hatadır. Dolayısıyla taraflar arasında toprak düzenlemelerinin yapılması, düşünülen çözümün en önemli parçalarından birisi olarak dikkati çekmektedir. Kaldı ki toprak konusu, Kıbrıs’la ilgili görüşmelerde ana kriterlerinden birisi olarak ortada durmaktadır. Lakin bu konuyla ilgili olarak yapılacak düzenlemelerde, meselenin diğer unsurlarla olan irtibatının kopartılması veya ‘mesele, sadece buymuş’ gibi gösterilmesi, doğru bir yaklaşım değildir. Aksi bir durumun yaşanması halinde tarafların meşru ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve kaygılarının karşılanması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla her iki tarafın da kalıcı çözüme ulaşabilmesi için ilgili konularda karşılıklı ve birbirine denk tavizler vermesi, en gerçekçi yaklaşım olarak ortada durmaktadır. Bundan hareketle araştırma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Gali Plânı’na göre toprak müzakerelerinin esasları değerlendirmiş, ikinci ve son bölümde ise toprak düzenlemeleriyle ilgili olarak yapılan müzakereler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs; Gobi Plânı; Gali Plânı; Toprak; Harita; Federasyon; İki bölgelilik.

Bu makale 1662 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS