Osmanlı Karadeniz Donanmasının 1906’da Taziye Mesajı: Bir Rus Kızıl Arşiv Belgesinin Eleştirisi

Osmanlı Karadeniz Donanmasının 1906’da Taziye Mesajı: Bir Rus Kızıl Arşiv Belgesinin Eleştirisi

Hasip Saygılı

Özet

Rus Kızıl Arşivinde bulunan bir belgeye göre Odesa’da ve donanmada isyan çıkarmaktan 1906 yılında idam edilmiş Teğmen Schmidt’in ailesine Osmanlı Karadeniz Filosuna mensup 28 subay taziye ve destek mektubu göndermişlerdir. Bahse konu belge literatürde uzun yıllar tartışılmadan kullanılmıştır. Ancak anılan belgedeki şekil, format, mantık hataları ve içerikteki uyumsuzluklar dikkat çekicidir. Bunun yanında dönemin şartları ve belgeleri incelendiğinde belgenin üretildiği ihtimali ağırlık kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Schmidt; Osmanlı Karadeniz Donanması; 28 subay; Kızıl arşiv[Krasnıy arkhiv]; idam

Bu makale 1613 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS