Kurumsal Değişim Üzerine Bir Çalışma: Osmanlı Sosyal Yapısı ve Kamu Hizmetlerinin Karşılanması

Kurumsal Değişim Üzerine Bir Çalışma: Osmanlı Sosyal Yapısı ve Kamu Hizmetlerinin Karşılanması

Seda Ünsar

Özet

Bu makale, ‘demokratik gelişim’in dayandığı tarihi zemini oluşturan kurumsal konular literatürüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, iki temel olgunun irdelenmesi aracılığıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurumsal süreçlerine ışık tutar. Bu iki olgu, imparatorluk tebasının sosyal yapısı ve kamu ürünlerinin karşılanmasıdır. Bu iki fenomenin, imparatorluğun tarihsel yörüngesini tahlil etmedeki önemi, tarihsel olarak birbiriyle kesişen gelişim yollarına dayanır. Kendisinden önce gelen Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Memluk hanedanları, Moğol etkisi ve temelde Türk mirası üzerine inşa edilen ve bir dereceye kadar, Bizanslılar’ın halefi sayılabilecek olan Osmanlı İmparatorluğu (bir anlamda Bizanslılar’ın Roma’nın halefi olmaları gibi), İslami siyasi kurumsallaşmanın en yüksek noktasını temsil etmektedir. Batı devlet modelini göz önüne aldığımızda, Osmanlı ekonomik ve siyasi organizasyonunda, Batı’ya göre, derece farkı olarak görünen farklılıklar, aslen Osmanlı’ya has kurumsal niteliklerdir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Kurumları; (Demokratik) Gelişme; (Osmanlı) Devlet(I); vakıf; lonca; mülkiyet hakkı

Bu makale 2105 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS