Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi: “Milli Temsil Meselesi”

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi: “Milli Temsil Meselesi”

Mustafa Turan

Özet

Mustafa Kemal Paşa’nın 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmesi ve kader tayin edici kararların alındığı bir yer olarak Ankara’nın seçilmesi tarihi bir sürecin sonucudur. Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl boyunca girdiği savaşlar sonunda yıkılacağı anlaşılmıştı. Mustafa Kemal Paşa ise bütün olumsuzluklara rağmen bağımsız ve milli bir Türk devleti kurmak istiyordu. Mustafa Kemal, Türk milletinin bağımsızlık için mücadele edeceğini Amasya’da ilan ettikten sonra Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Milli Mücadele’yi yürütecek olan Temsil Heyeti’ni kurmuştur. Ancak mücadelenin askeri ve siyasi alanda yürütülebilmesi için daha stratejik bir merkez olan Ankara seçilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da milli bir meclisin kurulması için de ciddi teşebbüslerde bulunmuşsa da bunda başarılı olamayınca İstanbul’da toplanmasına karar verilen Mebusan Meclisi’nde milli iradenin ortaya çıkmasına çalışmıştır. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da açılan meclise mutlaka müdahale edileceği kanaatindeydi. Vakit kaybetmeden Sivas’tan Ankara’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, yol boyunca ve burada büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Çok fazla bir zaman geçmeden Mebusan Meclisi toplanmış ve Misak-ı Milli’yi kabul etmiştir. Akabinde İstanbul’un galip devletlerce resmen işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi’nin dağıtılması üzerine Mustafa Kemal, hemen harekete geçmiş ve 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’ni açmıştır. Bu tarihten sonra milli mücadele hem askeri hem de siyasi bakımdan Ankara’dan yürütülmüştür. Bağımsız bir Türk devletinin kurulmasında önemli bir rol üstlenen Ankara, büyük zaferden sonra da yeni kurulan devletin başkenti olarak kabul edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal; Ankara,; TBMM, Meclis-i Mebusan; Milli Devlet

Bu makale 1741 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS