Bir Sosyal Ağ Analizi Çalışması: 18. Yüzyıl Sonlarında Bursa Âyanı

Bir Sosyal Ağ Analizi Çalışması: 18. Yüzyıl Sonlarında Bursa Âyanı

Nilüfer Alkan Günay

Özet

18. yüzyıl Osmanlı tarihine damgasını vuran âyanlar hakkında çok sayıda araştırma yürütülmektedir. Bu araştırmalar genellikle en güçlü ve nüfuzlu âyanlar ve âyan hanedanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Âyanın toplum ve yönetim üzerindeki etkisinin asıl kaynakları hakkındaki tespitler ise hâlen sınırlıdır. Bu çalışma, âyanlar hakkındaki bulguları genişletmek için sosyal ağ analizi metodunu kullanmayı önermektedir. Bursa’da âyanların en etkili olduğu dönem olan 18. yüzyıl sonlarına ait Bursa Kadı Sicilleri üzerinde, alacaklı-borçlu ilişkisi temel değişken olarak alınmış ve sosyal ağ analizi metodu kullanılarak bir analiz yapılmıştır. Bu makalede yapılan analizin sonuçları sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ Analizi (SAA); âyanlar; Bursa; 18. yüzyıl; kadı sicilleri

Bu makale 1537 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS