İzmit’te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri

İzmit’te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri

Özgür Yıldız

Özet

Bu çalışmada, Amerikan misyonerlerinin İzmit’te yapmış oldukları misyonerlik faaliyetlerine değinilmiştir. Amerikan misyonerleri Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde çok geniş bir çalışma sahası bulmuşlardır. Bu saha içinde Batı Türkiye Misyonu’nda bulunan İzmit İstasyonunda da din, eğitim ve yardım faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Çalışmanın dini faaliyetler kısmında; İzmit, Adapazarı ve Bahçecik Kiliselerinden bahsedilmiştir. Eğitim faaliyetleri kısmında; İzmit İstasyonundaki okullar ve bu okullar içinde önemli bir yer tutan Bahçecik Yüksek Okuluna değinilmiştir. Son olarak yardım faaliyetleri çerçevesinde Bahçecik Yetimhanesi hakkında bilgi verilmiştir. Tüm faaliyetler Amerikan Board Arşiv belgeleri ışığında aydınlatılmaya çalışılmış ve İzmit’teki misyonerlik faaliyetleri hakkında kısa bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İzmit; Misyonerlik; Amerikan; Bahçecik; Yetimhane

Bu makale 1617 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS