Afganistan’da Geçiş Safhası, Bölge Ülkeleri ve 2014 Sonrası Öngörüler

Afganistan’da Geçiş Safhası, Bölge Ülkeleri ve 2014 Sonrası Öngörüler

Mehmet Seyfettin Erol , Oktay Bingöl

Özet

11 Eylül sonrası küresel güç mücadelesinin birinci adresi konumunda bulunan Afganistan, Obama’nın yeni Afganistan-Pakistan (AfPak) stratejisi ile birlikte yeni bir döneme girişin eşiğinde bulunmaktadır. 2009 yılında bizzat Başkan Obama tarafından hazırlanan söz konusu yeni stratejide Afganistan’da ulus ve devlet inşası ile demokrasinin kurulması hedeflerinden vazgeçilmekte; buna karşılık Afgan Hükümetinin kapasitesinin artırılması, uluslararası aktörlerin ve bölge ülkelerinin soruna ortak edilmesi ve Taliban ile uzlaşılarak siyasi çözüm bulunması vurgulanmaktadır. Bu da haliyle bölgede hem işgalin gerekçesi hem de gelinen aşama itibarıyla yeni bir tartışmayı beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, yeni strateji kapsamında geçiş safhasında gelinen son aşama, Afganistan’ın genel güvenlik durumu, 2014’e giden süreçte yaşanması muhtemel gelişmeler, ABD ve NATO’nun yeni rolü ile ilgili değerlendirmeler kapsamında 2014 ve sonrasına yönelik bir takım öngörülerde bulunulacaktır. Çalışma kapsamında, ayrıca, Afganistan’da istikrarı sağlamaya yönelik aktörler-dinamikler bazında uyumlaştırıcı yaklaşımlar üzerinde durulma suretiyle, 2014 sonrası ortaya çıkması muhtemel yeni sorunları aşmaya yönelik bölgesel örgütlenmeler üzerinde durulacak ve bu kapsamda yeni güvenlik ve işbirliği mekanizmalarının hayata geçirilebilmesiyle ilgili öneriler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yeni AfPak Stratejisi; Geçiş; Güvenlik Sorumluluğu; Afgan Güvenlik Kuvvetleri; Afganlaşma

Bu makale 1534 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS