Türk Dış Politikasında Siyasal Kültürün Etkisi: Kemalist Siyasal Kültürün Evrimleşmesi

Türk Dış Politikasında Siyasal Kültürün Etkisi: Kemalist Siyasal Kültürün Evrimleşmesi

Ertan Efegil

Özet

Siyasal kültür, siyasal hayatın işleyişine ilişkin kuralları, anlayışları ve ilkeleri içermektedir. Özellikle siyasal sosyalleşme sürecinin etkisiyle, liderler, siyasal kültürü içselleştirmekte ve karar verme sürecine siyasal kültürün etki etmesine aracı olmaktadır. Türk siyasal kültürü de, Türkiye’nin dış politika üzerinde gözle görülür etkiye sahiptir. Kemalist siyasal kültür, 1923-1950 yılları arasında katı bir şekilde Türk dış politikasının belirlenmesinde etkin rol oynadı. Ancak zamanla bu siyasal kültürün temel unsurları, siyasal elitler tarafından yeniden yorumlandı. AK Parti de temelde Kemalist siyasal kültüre saygı gösterse de, Özal ile başlayan siyasal kültürdeki somut ve kararlı değişime, aynı şekilde katkıda bulunmuştur. AK Parti, bir yandan Kemalist siyasal kültürün Batılılaşma, güçlü devlet anlayışı, laiklik ve milliyetçilik ilkelerini, Özal’ın görüşlerine uygun şekilde yeniden yorumlarken, diğer yandan Milli Görüşçü çizgiden kesin bir şekilde uzaklaşmıştır. AK Parti’nin siyasal kültür yorumu, dış politikanın şekillenmesinde gözle görülür etkide bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Siyasal Kültür; Kemalizm; Batılılaşma; Laiklik; Milliyetçilik; Güvenlik-Merkezli Dış Politika; Türk Dış Politikası

Bu makale 1506 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS