Kosova’da Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Kapsamında Bugünkü Durum

Kosova’da Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Kapsamında Bugünkü Durum

Sibel Akgün

Özet

Kosova, Balkan coğrafyasında Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan devlet içi çatışmaların ardından bağımsızlığını kazanmıştır. Bu devletin etnik ve dini çoğulculuğa dayanan yapısı, sadece kendisini değil bölgenin istikrarını etkileyen bir durumdur. Eski Yugoslavya Sosyalist Federasyonu’nun dağıldığı 1991 yılından sonra 1998- 1999 yılları arasında yaşanan Arnavut- Sırp uyuşmazlığında ve bu uyuşmazlık sonunda ortaya çıkan çatışmada, siyasi ve ekonomik olarak büyük darbe alan, etnik milliyetçiliğin üst noktalarda yaşandığı ülke, savaşın sonundan itibaren uluslararası toplumun ve özellikle NATO’nun müdahalesi ile yeni bir sürece girmiştir. Ülke, 24 Mart 1999’da başlayan NATO müdahalesi sonrası Haziran 1999’da BM ( Birleşmiş Milletler ) Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı ile kurulan UNMIK ( BM Kosova Misyonu ) ile uluslararası toplum tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Ayrıca yine BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar doğrultusunda NATO komutasında oluşturulan ve askeri olarak da varlığı bugüne kadar devam eden bir Barış Gücü ülkeye konuşlandırılmıştır. 1244 sayılı karar doğrultusunda ülke resmi olarak olmasa bile fiilen Sırbistan- Karadağ Federasyonu’ndan ayrı bir varlık olarak ortaya çıkmıştır. Uluslararası toplum tarafından şekillendirilen ve devam ettirilen Kosova devletindeki Yeniden Yapılandırma modelinin kuramsal çerçevesi, bu ülke özelinde hayata geçirilmesi ve uygulanması, modelin on iki yıl sonundaki durumu, bu modelin temeli olan barış ve istikrarı sağlama ile uluslararası topluma entegrasyon sürecinde bugün gelinen nokta ve bu sürecin geleceği bu makalenin ana konusudur. Ancak bu yapılırken, 21. yüzyılda uluslararası toplum tarafından belirlenen bu yönetim modelinin Kosova’daki temel açmazları ve oluşturulmaya çalışılan inşa sürecinin sorgulanması ve geldiği nokta da ele alınacaktır. Bu analiz yapılırken, Yeniden Yapılandırma modelinin kapsamına giren barış ve istikrarı sağlama ve devam ettirme amacının, Kosova özelinde yürütülmesinin ülkede var olan etnik milliyetçilik nedeni ile başarıya ulaşmasının zor olduğu savı üzerinden hareket edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kosova; Yeniden Yapılandırma; UNMIK; Milliyetçilik; Güvenlik.

Bu makale 1487 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS