Bilimsel Etki Analizinde Yeni Bir Yaklaşıma Doğru Eser Seviyesi Metrikler ve Türkiye’de Bir Uygulama

Bilimsel Etki Analizinde Yeni Bir Yaklaşıma Doğru Eser Seviyesi Metrikler ve Türkiye’de Bir Uygulama

Ramazan Acun

Özet

Başlangıçta sadece dergilerin göreli etkisini ortaya çıkarmak için kullanılmak üzere tasarlanan ve temelinde atıfların sayılmasına dayalı dergi Etki Değeri (ED) yöntemi, sonradan makalelerin ve yazarların bireysel düzeyde etkilerini değerlendirmek için de kullanılır olmuştur. Ancak, yöntemin bireysel düzeyde etki değerlendirmedeki geçerliliği tartışmalıdır. O yüzden, son yıllarda makale seviyesi metrikler adı altında çoğu web teknolojisinin sağladığı etkileşim imkânlarına dayanan alternatif yaklaşım ve uygulamalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Gerçekten de, son birkaç yıldır, bazı büyük uluslararası yayıncılar makale seviyesi metrik hizmeti veren uygulamalarını hayata geçirmişlerdir. Türkiye’de bireysel düzeyde bilimsel etki değerlendirmesi konusunda ilk kapsamlı uygulama kaynakca.info’dur. Bu makalede, kaynakca.info’nun uluslararası diğer uygulamaların makalelerle sınırlı metriklerine karşılık, kitap, makale, tez ve konferans bildirisi türünden eserlerin hepsini kapsayan “eser seviyesi” metrikleri örneklerle açıklanmaktadır. Amaç, Türkiye’de atıflara dayalı mevcut etki değerlendirme usullerinin ilk etapta sıkı bir sorgulanmasına yol açmaktır.

Anahtar Kelimeler: Etki Analizi; Dergi Etki Değeri; Makale Seviyesi Metrikler; kaynakca.info

Bu makale 1454 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS