Avrupa Kimliği: Çatışan Perspektifler, Güncel Değerlendirmeler ve Endişele

Avrupa Kimliği: Çatışan Perspektifler, Güncel Değerlendirmeler ve Endişele

Cengiz Dinç

Özet

Avrupa’nın ne olduğunun veya Avrupalıların kim olduğunun tanımlanması, çeşitli sosyalleşme arka planından gelen sıradan insanların ve akademisyenlerin geniş bir yelpazeye dağılmış fikirlerinin gösterdiği gibi kolay değildir. Yine de siyasilerin, düşünürlerin ve akademisyenlerin konu hakkındaki fikirleri, yapılan kamuoyu araştırmaları yoluyla sade vatandaşlardan gelen bilgiler ve görüşler çerçevesinde, Avrupa Kimliği’nin tarihsel ve güncel şekillenmesi konusunda analizler yapmak gereklidir. Bu çalışmada, uzmanların görüşleri yanında Avrupalıların güncel kaygılarına da dikkat çekilerek, Avrupa Kimliği’nin daha iyi anlaşılması amaçlamaktadır. Daha güçlü bir Avrupa kimliğinin yaratılabilmesi için ileri sürülen modellere; güncel sorunlara bakış açılarına değinilerek, Avrupa kimliğinin içerden ve dışarıdan nasıl algılanmakta olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Hem önemli mevkilerde bulunanların hem de sıradan vatandaşların, Avrupa kimliğinin ne olması hakkındaki çok farklı görüşleri dikkate alındığında, Avrupa’yı bir arada tutan çimentonun, paylaşılan kimlik değil, paylaşılan projeler ve hedefler olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa; Kimlik; Avrupa Kimliği; Avrupa Birliği

Bu makale 1351 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS