İklim Değişikliği ve Güvenlik: Türkiye Örneği

İklim Değişikliği ve Güvenlik: Türkiye Örneği

Esra Pakin Albayrakoğlu

Özet

İklim değişikliği ve güvenlik arasındaki bağıntı, modern uluslararası ilişkiler literatüründe kendine belirgin bir yer edinmiştir. Küresel ısınma veya deniz seviyesinin yükselmesi gibi gerek doğa gerekse insan faaliyetleri ile tetiklenen çevresel yıkım ve bu durumun siyasi, sosyal ve ekonomik düzlemlerde yarattığı sonuçlar, güvenlik çalışmalarının genişletilmesi ve derinleştirilmesi çerçevesinde oldukça büyük kaynak teşkil etmektedir. Bu çalışma, iklim değişikliği ve güvenlik üzerine teorik yaklaşımların bir derlemesini sunduktan sonra, Türkiye ve civarındaki iklim değişikliği süreci ve muhtemel senaryoları değerlendirmektedir. Makale Türkiye’nin her ne kadar çeşitli iklimsel risk ve tehditlerden muzdarip olsa da, komşularına kıyasla daha avantajlı bir konumda olduğunu vurgulamaktadır. Ancak, bölge ülkeleri arasındaki çeşitli siyasi ve ideolojik görüş ayrılıkları, iklimsel güvenlik meselelerinde kapsamlı ve sürdürülebilir bir işbirliğini zorlaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği; Güvenlik; Türkiye; Sınıraşan Sular; Göç

Bu makale 1919 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS