Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası ve Türkiye’ye Yansıması

Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası ve Türkiye’ye Yansıması

Sinan Kuşçu

Özet

Günümüzde bir malın hasarsız olarak uzak pazarlara ulaştırılması, başka bir deyişle sunulması, en az malın kalitesi ve fiyatı kadar önemli bir unsur haline gelmiştir. Malı hasarsız, mümkün olduğu kadar kısa sürede ve ucuz bir şekilde üretim noktasından pazarlara taşıyabilmek, rekabet gücünün önemli bir parçası olmuştur. Bu durum taşınacak mesafenin arttığı ve taşıma imkanlarının çeşitlendiği dış ticarette, daha önemli bir boyut kazanmaktadır. Bu bağlamda AB, ihtiyacı olan mal ve hizmetleri doğu pazarlarından elde etmesi ve gerek kendi pazarına sunması, gerekse dünya pazarlarına sunması için ulaşım koridorlarına ve dağıtım noktalarına ihtiyacı vardır. Bunun için de tarihi geçmişe giderek elde ettiği tecrübeleri yeniden gözden geçirmiş ve yeni politikalar oluşturmuştur. Bu politikalarla yeni bin yılda, yeni bir düzen oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada, AB’nin bu amaç ve politikalarını irdelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: AB; AB Ulaştırma Politikası; Ulaştırma Politikaları; Traceca; Ulaştırma.

Bu makale 1737 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS