Toplumsal Değişme ve Eğitim: ‘Temel İlişkiler, Çelişkiler, Tartışmalar’

Toplumsal Değişme ve Eğitim: ‘Temel İlişkiler, Çelişkiler, Tartışmalar’

Nilüfer Erol

Özet

Bilindiği üzere, toplumsal sistemlerde ortaya çıkan önemli olaylar ani gereksinimlere ve bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik bir takım sorunlara neden olmakta, bu sorunlar eğitim dâhil tüm kurumları etkileyerek onları değişmeye zorlamaktadır. Toplumunun bir parçası olan eğitim de toplumsal sistemin tümüyle ilişkilidir. Eğitim, süregelen toplumsal sistem için belli işlevleri yerine getiren bir alt sistem olarak da görülebilir. Tüm toplumsal sistemin amaçları ve gereksinimleri, eğitim sistemi için ortaya koyduğu işlevlere ve bu işlevleri yerine getirmek için oluşturduğu yapılara yansımaktadır. Bu çalışma, toplumsal değişme ve eğitim arasındaki karmaşık ilişkiyi açıklamaya yöneliktir. Çalışmada öncelikle toplumsal değişme, toplumsal değişmenin yönü, toplumsal değişme biçimleri, toplumsal değişme kuramları ile toplumsal değişme ve eğitim ilişkileriyle ilgili görüşler ortaya konduktan sonra eğitimin toplumsal değişmedeki rolü tartışılmaktadır. Kısaca eğitimin topumun sürekliliğini sağlamak için toplumsallaştırma işlevi ile değişen şartlara kolay uyum sağlayacak veya bireyleri toplumda olası değişmelere hazırlama işlevi birbiriyle çelişen iki ayrı önemli işlevinin toplumsal değişmede öne çıktığı görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim; Toplum; Değişim; Toplumsal Değişme; Küreselleşme

Bu makale 1922 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS