Diyarbakır’da Mülk Satışları ve Şehir Dokusuna Etkileri (1732-1733)

Diyarbakır’da Mülk Satışları ve Şehir Dokusuna Etkileri (1732-1733)

Serkan Sarı

Özet

Bir yönetim biriminin merkezi olarak Diyarbakır bölgede farklı bir öneme haizdir. Kent dokusunun oluşumunda etkili olan evler ve bu evlerin el değiştirmesi çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. 1732 ve 1733 yılları arasında şer’iyye sicilinde görülen ev satışı ile ilgili belgelerden hareketle, bahsedilen dönemdeki evlerin özellikleri, fiyatları, alıcı ve satıcıların özellikleri, komşularla olan ilişkiler incelenmiştir. Farklı dini ve sosyal gurupların birlikte yaşadığı şehirde evlerin fiziki yapılarının benzerlik gösterdiği ve farklı guruplar arasında ev satışının olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mülk Satışı; Şer‘iyye Sicilleri; Diyarbakır; Osmanlı Toplumu

Bu makale 1403 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS